Cá chép Koi Nhật Bản: Kujaku – CCK33

Tên: Kujaku Lai giống: Ogata Koi Farm Kích thước: 63cm Giới tính: Female Giá:

Cá chép Koi Nhật Bản: Kujaku – CCK32

Tên: Kujaku Lai giống: Ogata Koi Farm Kích thước: 75cm Giới tính: Male Giá:

Cá chép Koi Nhật Bản: Kohaku – CCK31

Tên: Kohaku Lai giống: Saito Koi Farm Kích thước: 54cm Giới tính: Male Giá:

Cá chép Koi Nhật Bản: Kohaku – CCK30

Tên: Kohaku Lai giống: Miya Koi Farm Kích thước: 56cm Giới tính: Female Giá:

Cá chép Koi Nhật Bản: Kohaku – CCK29

Tên: Kohaku Lai giống: Miya Koi Farm Kích thước: 44cm Giới tính: Female Giá:

Cá chép Koi Nhật Bản: Kohaku – CCK28

Tên: Kohaku Lai giống: Marujin Koi Farm Kích thước: 77CM Giới tính: Female Giá:

Cá chép Koi Nhật Bản: Kohaku – CCK27

Tên: Kohaku Lai giống: Marujin Koi Farm Kích thước: 76cm Giới tính: Female Giá:

Cá Chép Koi – Cá Chép Koi Nhật Bản – Cửa Hàng Cá Chép Koi